MATKAEHDOT

Matkatoimisto Farmimatkat Oy:n erityisehdot

Yritys noudattaa KKV:n yleisiä matkapakettiehtoja, jotka on luettavissa Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Yrityksemme ammatti- ja opintomatkat ovat tietylle kohderyhmälle räätälöityjä erikoismatkoja, minkä vuoksi lisäksi on laadittu seuraavat erityisehdot:

Varausmaksu:

Matkan varausmaksun suuruus vaihtelee matkakohteen mukaan ja maksu on suoritettava mainittuun eräpäivään mennessä. Varausmaksun suorittamisen yhteydessä matkustaja hyväksyy yleiset matkapakettiehdot sekä erikoisehdot, joita sekä matkanjärjestäjä että matkalle lähtijä sitoutuvat noudattamaan. Loppumaksu maksetaan matkasta riippuen yleensä 14, 21 tai 31 vrk ennen matkan alkua. Jos matka varataan myöhemmin kuin 1 kuukausi ennen matkan alkua, koko matkan hinta erääntyy maksettavaksi heti.

Huom! Matkalle lähtijöiden tulee huolehtia passin ja oman matkavakuutuksen voimassa olosta. Mahdollisessa matkan peruutustapauksessa matkustaja voi hakea korvausta peruutuskuluihin (tarkista matkavakuutuksen voimassaolo ja ehdot jo matkan varausvaiheessa). On matkustajan vastuulla, että matkavakuutus on riittävän kattava.

Peruutukset:

Peruutustapauksessa matkanjärjestäjä perii matkan peruuntumisesta aiheutuvat kulut alihankkijoilta ostetuista palveluista. Näihin kuuluvat esimerkiksi lentoliput, joissa ei ole vaihtomahdollisuutta ja joiden hintaa ei makseta takaisin peruutustilanteessa. Hotellien ja kuljetusyhtiöiden varaus- ja myyntiehdot ovat huomattavasti yleisiä valmismatkaehtoja tiukemmat. Peruutustilanteessa ilman erityistä syytä matkanjärjestäjä perii kulut täysimääräisenä.

1. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka

Matkojen toteutumiseen vaaditaan vähimmäismäärä lähtijöitä. Matkanjärjestäjä voi peruuttaa matkan, jos matkalle ei ole ilmoittautunut toteuttamiseen riittävää määrää lähtijöitä. Peruuttamisesta ilmoitetaan vähintään 21 vrk ennen matkan alkua, jolloin matkustajan maksamat maksut palautetaan kokonaisuudessaan matkustajan ilmoittamalle tilille.

2. Matkaohjelman muutokset

Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden matkaohjelman muutoksiin (aikataulu-, ohjelma-, ja hintamuutokset). Matkanjärjestäjällä on myös oikeus vaihtaa hotelli vastaavantasoiseen tai parempaan hotelliin ilman hinnanalennusta. Lähtijällä ei ole oikeusta korvaukseen käyttämättä jääneistä palveluista.

3. Kuljetusyhtiöiden vastuu

Lentomatkat lennetään reittilennoilla turistiluokassa. Kuljetusyhtiöt ovat vastuussa matkustajista kuljetuksen aikana kuljetusehtojensa edellyttämällä tavalla. Lentoliikenteessä voi tapahtua myöhästymisiä, joihin kannattaa varautua. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingoista, jos esimerkiksi paluumatka viivästyy lennon myöhästymisen vuoksi. Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkaohjelmaa tai matka-aikataulua, jos lennon viivästyminen tai peruuntuminen johtuu force majeure-tilanteesta (esim. lentoliikenteen lakko, tekninen vika tai luonnonolosuhteet, poikkeus kohtiin 10.1 ja 13.3; ks. YV 1.3).

4. Ilmoitusvelvollisuus matkanjärjestäjän virheestä

Jos matkustaja huomaa matkanjärjestäjän toiminnassa virheen, joka on korjattavissa matkan aikana, siitä on ilmoitettava heti. Jos näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan virheeseen.

5. Mies- ja naismatkustajien paikat

Yksin matkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneesta etukäteen ilmoitettu lisämaksu, jos toista mies- tai naispaikkalaista ei ilmoittaudu tai joku mies- tai naispaikkalainen peruuttaa matkansa.

6. Kustannusmuutosten vaikutus hintaan (matkanjärjestäjästä riippumaton)

Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkan hintaa niissä tapauksissa, että matkaohjelmaan tai matkan hintaan sisältyvissä palveluissa tapahtuu matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia. Tähän sisältyvät esimerkiksi valuuttakurssimuutokset tai lentokustannusten muutokset.

Scroll to Top